• Kentsel dönüşüm, zarar görmüş ve çökmüş kentsel alanların ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesi için kullanılan strateji ve eylemlerin tümünü ifade eder.

    275 words1,4 min read