A’DAN Z’YE YIKIM İŞLERİ

BİNA YIKIM YÖNETMELİĞİNE UYGUN

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle; binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanıyor.

  • Binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması konusunda çalışmaları yürütüyoruz.
  • Depremler ve diğer doğal afetler sonrası acil yıkımlar, İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak yıkımlar ve tescilli yapıların yıkımları hariç olmak üzere yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının Y1, Y2 ve Y3 olarak mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırılan ve Bakanlıktan yetki belge numarası alan yıkım firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Yıkım planında yapı çevresinde etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi tedbirlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirlenmektedir.
  • Yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirleri alınmaktadır.

  • Yeniden kullanılabilecek veya geri dönüşüme tabi malzemeler ayrılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

  • Tehlikeli veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuat çerçevesinde imha edilecek.

  • Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Bina yıkımı genellikle eski veya zayıflamış yapı malzemeleri nedeniyle meydana gelir. Örneğin, bir nesnenin statiği tehlikedeyse, yıkım kaçınılmaz olabilir. Ancak taşınmazın başka bir kullanıma açılması için mevcut yapının tamamen yıkılması veya kısmen yıkılması istenebilir.

Yıkım sırasında, binanın malzemesine, bina yapısına ve boyutuna bağlı olarak farklı yıkım yöntemleri kullanılır. Ortaya çıkan bina molozları (örn. beton, kiremit, tuğla, tuğla) ayrı olarak imha edilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR