İstanbul hafriyat firmaları, inşaat projelerinde toprak kazı ve taşıma gibi işlemleri gerçekleştiren firmalardır. Bu firmalar, işlerini güvenli, yasal ve çevreye duyarlı bir şekilde tamamlamak için belirli adımları takip ederler.

Hafriyat Aşamalar:

  1. Hafriyat Planlama ve Hazırlık:

– Hafriyat yapılacak alan incelenir ve ölçümler yapılır.

– Gerekli izinler ve ruhsatlar alınır.

– Hafriyat planı hazırlanır.

– Güvenlik önlemleri alınır.

– Hafriyat ekibi ve ekipmanları hazırlanır.

  1. Hafriyat:

– Uygun ekipmanlar kullanılarak toprak kazılır.

– Kazılan toprak kamyonlarla taşınır.

– Gerekirse, kazılan alan tahkim edilir.

  1. Hafriyat Alan Temizliği:

– Hafriyat sahası temizlenir ve düzenlenir.

– Geriye kalan hafriyat atıkları uygun bir tesise taşınır.

Hafriyat firmaları tarafından kullanılan bazı ekipmanlar şunlardır:

– Ekskavatörler: Toprak kazmak ve yüklemek için kullanılır.

– Kamyonlar: Kazılan toprağı taşımak için kullanılır.

– Buldozerler: Toprağı düzeltmek ve sıkıştırmak için kullanılır.

– Hafriyat Yükleyiciler: Toprağı kamyonlara yüklemek için kullanılır.

Hafriyat firması seçerken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

– Firma tecrübesi ve referansları: Daha önce hangi projelerde yer aldıklarını ve performanslarını araştırın.

– Yasal izinler ve belgeler: Firmanın gerekli izinlere ve belgelere sahip olduğundan emin olun.

Güvenlik: Şirketin iş güvenliğine verdiği önem ve kullandığı ekipmanların kalitesi hakkında bilgi edinmek önemlidir.

Hafriyat Fiyat teklifi: Birden fazla şirketten fiyat teklifi alarak karşılaştırma yapmanız önerilir.

Sigorta: Şirketin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının olup olmadığını teyit etmeniz önemlidir.

Sakın Unutmayın: Hafriyat işlemi, özen ve beceri gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle, bu işi mutlaka yetkili ve deneyimli bir şirkete yaptırmanız önemlidir.

Ek olarak:

Hafriyat sırasında çevreye zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

Gürültü ve toz kirliliği kontrol altına alınmalıdır.

Kazılan topraklar, ilgili yasalara uygun şekilde taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

continue reading

Related Posts